PRMR - 30 lat historii

PRMR - 30 lat historii

PRMR - 30 lat historii

Historię konferencji tworzą ludzie i uwarunkowania w jakich były organizowane kolejne jej edycje. Podstawową zasadą organizacyjną Konferencji była coroczna zmiana jej głównego organizatora. W tym okresie sprzyjało to integracji środowisk naukowych związanych z budową i eksploatacją maszyn w szczególności maszyn roboczych, a z biegiem czasu także szeroko pojmowanej mechaniki. Rozszerzał się ciągle zakres zagadnień, będących przedmiotem obrad oraz udział przedstawicieli zagranicznych. Postęp technologiczny jaki nastąpił w ostatnim czasie oraz rozwój form wymiany informacji wymusił zmianę formuły konferencji oraz jej celów. Od 2016 r. wyodrębniono głównego organizatora oraz rokrocznie zmieniające się uczelnie politechniczne jako współorganizatora. Zmienna będzie też tematyka przewodnia konferencji.

Networking w branży

Networking w branży

Konferencja ma za zadanie integrować środowiska naukowe i przemysłowe, związane z budową i eksploatacją maszyn roboczych. Z konferencją współpracują czołowe polskie i zagraniczne ośrodki politechniczne, Polska Akademia Nauk, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz firmy przemysłowe. Obszary tematyczne to: logistyka, modelowanie, projektowanie, badania, eksploatacja, automatyzacja, diagnostyka oraz mechatronika. Ważnym elementem jest liczny udział ludzi młodych: studentów, doktorantów i adiunktów oraz reprezentatywne grono profesorów z kraju i zagranicy. Ten bardzo duży potencjał naukowy i praktyczny, może być jak najszerzej wykorzystany w realizacji programów UE oraz transferu wiedzy i kreowaniu nowych relacji nauka-przemysł oraz przy tworzeniu konsorcjów aplikujących o projekty badawcze.