PRMR - 30 lat historii

PRMR2023

 

PRMR2023 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału 
XXXVI Konferencji Naukowej „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” (XXXVI KN PRMR 2023),
która odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu xx xx xxxx r. 
Organizatorem konferencji jest:
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem:
xxxx
KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

prof. dr. hab. inż. Lucjan Śnieżek

dr. hab. inż. Andrzej Typiak 

Zastępca:

dr. inż. Krzysztof Grzelak 

Sekretarz: 

mgr inż. Agnieszka Klimek 

Członkowie:

dr. inż. Karol Cieślik 

dr. inż. Piotr Krogul 

dr. inż. Mirosław Przybysz 

dr. inż. Rafał Typiak 

 

WIODĄCA TEMATYKA KONFERENCJI

*  Automatyzacja

*  Badania

*  Biomechanika

*  Diagnostyka

*  Eksploatacja

*  Logistyka

*  Mechatronika

*  Modelowanie

*  Projektowanie

 

WAŻNE DATY
Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie streszczenia xx xx xxxx
Wniesienie opłaty konferencyjnej za wygłoszenie referatu xx xx xxxx
XXXVI Konferencja PRMR xx xx xxxx
Wniesienie opłaty za publikację artykułu xx xx xxxx
Publikacja artykułów xx xx xxxx

 

 

 

aktualizacja danych: 12.04.2022

tt