PRMR - 30 lat historii

Podsumowanie konferencji

Mottem wiodącym XXIX Konferencji „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, która odbyła się w dniach 25-27 stycznia 2016 r. w Zakopanem były energooszczędne technologie w budowie i eksploatacji maszyn. Wygłoszono 48 referatów w trakcie 8 sesji tematycznych. Każdą z sesji poprzedzał referat wprowadzający wygłoszony przez uznane autorytety z kraju i zagranicy. Zrozumiałe, iż ze względu na charakter Konferencji, dominującą tematyką były nowoczesne metody kształtowania konstrukcji nośnych maszyn. Tematyka ta występowała w trzech sesjach. Nowością w tematyce Konferencji było pojawienie się nowej tematyki związanej z bezpieczeństwem eksploatacji rusztowań i konstrukcji tymczasowych. Ze względu na „zagęszczenie” maszyn i urządzeń na placu budowy, pojawiła się też coraz bardziej aktualna tematyka związana z systemami zarządzania placem budowy. Konferencji towarzyszyły warsztaty firmy DPS Software Polska – Projektowanie 3D w Solid Works oraz spotkanie członków europejskiego konsorcjum realizującego projekty „People centric easy to implement e-mobility” - Free Moby oraz „Premium Low weight Urban Sustainable e-MOBilitY” - Plus Moby, których aktywnym uczestnikiem jest zarówno IMBiGS jak też Politechnika Warszawska. Swoje osiągnięcia w formie stoisk prezentowały firmy Layher Polska Sp. z o.o. w obszarze rusztowań, Astor Sp. z o.o. promując elementy automatyki przesyłowej i stanowiska dydaktyczne w tym zakresie oraz firma Jumarpol Sp.j. prezentując innowacyjne urządzenie do wykonywania przecisków rur betonowych . Miłym akcentem Konferencji był jubileusz 80 lecia prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Budnego, byłego Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zasłużonego w badaniach maszyn roboczych.

Podsumowanie konferencji
Karykatury

"Karykaturalne" spojrzenie na
uczestników konferencji

Uczestnicy XXIX Konferencji PRMR

Karykatura Stefan Góralczyk
Karykatura Andrzej Buchacz
Karykatura Józef Jonak
Karykatura Krzysztof Chojnacki
Karykatura Małgorzata Barańska
Karykatura Małgorzata Jaskulska
Karykatura Marek Gajewski
Karykatura Mieczysław Zając
Karykatura Robert Dorociak
Karykatura Zbigniew Starczewski
Karykatura Eugeniusz Budny
Karykatura Franciszek M. Kubala
Karykatura Rafał Klaus

Skład Komitetu Organizacyjnego

 • Dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBIGS - Przewodniczący Komitetu
 • Dr hab. Zbigniew Żebrowski - PW - Z-ca przewodniczącego - odpowiedzialny za obszar merytoryczny
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski - IMBIGS - Z-ca przewodniczącego - odpowiedzialny za obszar merytoryczny
 • Mgr inż Marek Gajewski - IMBIGS - Z-ca przewodniczącego - odpowiedzialny za działania organizacyjne
 • Prof dr hab. inż. Wojciech Sobczykiewicz - PW
 • Dr inż. Tomasz Mirosław - PW
 • Dr inż. Mirosław Chłosta - IMBIGS
 • Dr inż. Andrzej Misztela - IMBIGS
 • Inż. Robert Dorociak - IMBIGS
 • Ryszard Kwiecień - IMBIGS
Organizator
  Współorganizator
 • Patron Honorowy
 •  
 •  
 •