PRMR - 30 lat historii

Tak Szanowni Państwo, to już 30 lat naszej Konferencji!

Cofnijmy się pamięcią do początku naszych spotkań. Jednym z prekursorów Konferencji, jej pomysłodawcą i pierwszym Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski, Koordynator ówczesnego Centralnego Programu Badań Podstawowych 05.2. ukierunkowanego na rozwój podstaw budowy, eksploatacji i badań maszyn roboczych - w tym budowlanych. Konferencje miały wtedy przede wszystkim charakter prezentacji i wymiany myśli i poglądów dot. maszyn i ich rozwoju, i odbywały się w różnych miejscach w Polsce. Od roku 1994 Konferencja nosi nazwę „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, a miejscem corocznych spotkań stało się Zakopane. Od 2003 roku przewodniczenie Komitetowi Naukowemu Konferencji zostało powierzone prof. dr hab. inż. Janowi Szlagowskiemu, a skład Komitetu Naukowego również ulegał zmianom. Jedna jednak cecha Konferencji od początku jest niezmienna: niezmiennie od 30 lat coroczne spotkania przedstawicieli świata nauki i przemysłu to nie tylko platforma wymiany myśli i wiedzy technicznej ale i żarliwych dyskusji nad problemami dotyczącymi maszyn roboczych i mechaniki. Przewodnią myślą Konferencji jest od początku współpraca nauki i przemysłu oraz transfer rozwiązań naukowych do wykorzystania w gospodarce, i odwrotnie – inspiracja potrzeb przemysłu do efektywnego rozwiązania przez polskich naukowców. Corocznie tematyka Konferencji rozszerza się – jest to zrozumiałe zarówno w obliczu rozwoju konstrukcji maszyn i urządzeń, sterowania, zastosowań zaawansowanej elektroniki, coraz doskonalszych systemów informatycznych w projektowaniu, jak i produkcji i eksploatacji, nowych materiałów konstrukcyjnych oraz lepszych, energooszczędnych technologii. To dobry znak, gdyż dynamiczny rozwój dziedzin składowych, w efekcie współpracy których ma szansę powstać „maszyna – ideał”, to droga do innowacyjności krajowego przemysłu i szansa na konkurowanie z Europą i Światem. Dla Konferencji niezwykle ważną sprawą jest udział młodych ludzi, młodych ambitnych naukowców , inżynierów i studentów, dla których tematyka wystąpień i referatów jest dobrym źródłem nabywania wiedzy fachowej i często inspiracją do własnych nowych dokonań. Z satysfakcją odnotowując nasz Jubileusz, przekonani jesteśmy, że Konferencje „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” są jednym z motorów rozwoju i konkurencyjności polskiego przemysłu.

Poniżej, zapraszamy do obejrzenia galerii wybranych zdjęć z konferencji lub do pobrania plików fotoreportażu.

autor zdjęć: Zbigniew Wilczak, IMBiGS.

Skład Komitetu Organizacyjnego

 • Dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS - Przewodniczący Komitetu
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski - IMBiGS - Z-ca przewodniczącego Koordynator obszaru merytorycznego
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski - Politechnika Warszawska - Z-ca przewodniczącego - odpowiedzialny za obszar merytoryczny
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński - Politechnika Wrocławska - Z-ca przewodniczącego - odpowiedzialny za obszar merytoryczny
 • Dr hab. inż. Andrzej Typiak, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna - Z-ca przewodniczącego - odpowiedzialny za obszar merytoryczny
 • Mgr inż. Marek Gajewski – IMBiGS - Z-ca przewodniczącego – odpowiedzialny za działania organizacyjne

Członkowie

 • Dr inż. Adam Bartnicki - Wojskowa Akademia Techniczna
 • Mgr inż. Adam Zawadzki - Politechnika Warszawska
 • Dr inż. Artur Górski - Politechnika Wrocławska
 • Inż. Robert Dorociak - IMBiGS
 • Dr inż. Andrzej Misztela - IMBiGS
 • Mgr inż. Małgorzata Barańska - IMBiGS
 • Małgorzata Jaskulska - IMBiGS
 • Zbigniew Wilczak – IMBiGS

PRMR - 30 lat historii

Organizator
  Współorganizator
 • Partner
 • Patroni Medialni
 •  
 • Patroni Honorowi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •