PRMR - 30 lat historii

„Maszyny robocze dla górnictwa, budownictwa i drogownictwa” to temat przewodni XXXI Konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych zorganizowanej w Zakopanem w dniach 22-24 stycznia 2018 r. przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego we współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

Czy ma szansę powstać „maszyna – ideał” ?, to filozoficzne, być może retoryczne pytanie, ale z całą pewnością uczestnicy XXXI Konferencji PRMR-2018, dzięki wiedzy zdobytej podczas debat i dyskusji, będą mogli przybliżyć się do inspirujących, nowoczesnych rozwiązań, których wdrożenie przysporzy korzyści polskiej gospodarce.

Corocznie tematyka Konferencji w sposób naturalny rozszerza się – jest to zrozumiałe zarówno w obliczu rozwoju konstrukcji maszyn i urządzeń, sterowania, zastosowań zaawansowanej elektroniki, coraz doskonalszych systemów informatycznych w projektowaniu, jak i produkcji i eksploatacji, nowych materiałów konstrukcyjnych oraz lepszych, energooszczędnych technologii.

Mamy nadzieję, że udział w tegorocznej Konferencji był okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w rozwojowymi i naukowymi w dziedzinie ściśle związanej z rozwojem gospodarczym, że Konferencja była nie tylko platformą wymiany myśli i wiedzy technicznej, ale też konstruktywnych dyskusji nad problemami dotyczącymi maszyn roboczych i mechaniki.

Praktyka wskazuje, że wspólne działania nauki i przemysłu przynoszą wymierne korzyści, mobilizując do dalszego rozwoju oraz poszukiwań najnowocześniejszych rozwiązań.Zapraszamy do fotogalerii z Konferencji PRMR2018 »

Referaty

Streszczenia wszystkich referatów włączonych do programu konferencji opublikowane zostały w broszurze konferencyjnej.

Po spełnieniu wymagań właściwych Redakcji przewiduje się możliwość publikacji recenzowanych przez Komitet Naukowy referatów w czasopismach:

Journal of KONES (14 pkt)

- Informacje dla autorów », Requirements for authors »

Przegląd Mechaniczny (8 pkt)

- Informacje dla autorów »

Przegląd Górniczy (7pkt)

- Informacje dla autorów »

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS - Przewodniczący Komitetu
 • Dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz - Z-ca Przewodniczącego Koordynator obszaru merytorycznego - Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski IMBiGS - Z-ca Przewodniczącego do spraw merytorycznych - IMBiGS
 • Mgr inż. Marek Gajewski - Z-ca Przewodniczącego odpowiedzialny za działania organizacyjne - IMBiGS
 • Mgr Małgorzata Barańska – IMBiGS
 • Inż. Robert Dorociak – IMBiGS
 • Małgorzata Jaskulska – IMBiGS
 • Dr inż. Mariusz Kuczaj - Politechnika Śląska
 • Dr inż. Maciej Kwaśny - Politechnika Śląska
 • Mgr Magdalena Łukowska – IMBiGS
 • Mgr inż. Jarosław Stankiewicz – IMBiGS
 • Dr inż. Michał Stawowiak - Politechnika Śląska
 • Zbigniew Wilczak - IMBiGS

Materiały do pobrania

Organizator
  Współorganizator
  Patron Honorowy
 • Patron Medialny
 •  
 •  
 •