PRMR - 30 lat historii

Cennik 2021

OPŁATA KONFERENCYJNA

              Uczestnictwo w konferencji: 

              bez referatu: bezpłatnie
              z wygłaszanym referatem: 150 PLN* - (certyfikat czynnego uczestnictwa)
              * (w przypadku zgłoszenia z jednego ośrodka naukowego grupy referatów większej niż 8 jednorazowa opłata wyniesie 1000 zł)
              publikacja artykułu w monografii wieloautorskiej: 600 PLN
              
              Przykład wyliczania kosztów:
              a) zgłoszenie pojedynczego referatu + publikacja artykułu  – 750 zł
              b) zgłoszenie grupy referatów + publikacja artykułu – 1000 zł + x * 600 zł  
                  (x – liczba artykułów do publikacji)

 

              Opłaty konferencyjne prosimy dokonywać na konto:

              Waluta: PLN
              Nazwa: Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich 
              NIP: 554-031-31-07
              Adres: al. prof. S. Kaliskiego 7
              Bank: PEKAO S.A.
              Nr konta: 45 1240 6478 1111 0010 6975 5861
              Tytułem: PRMR2022 - Nazwisko i imię uczestnika 

              Publikcja artykułów:

             Monografia wieloautorska w Wydawnictwie Uczelnianym.
             Osoby wyrażające chęć opublikowania artykułu we wskazanej monografii mogą nadsyłać pracę do 14.03.2022r.
             Artykuły zostaną poddane procesowi recenzowania według zwyczajowych i wydawniczych kryteriów stawianych publikacjom naukowym.

            Osoba wygłaszająca referat otrzyma certyfikat czynnego uczestnictwa w konferencji.

                                             aktualizacja danych: 25.01.2022