PRMR - 30 lat historii

Historia konferencji

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji od samego początku był prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski, który był też koordynatorem Centralnego Programu Badań Podstawowych (CPBP) nr 02.05. Od roku 2003 Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski.

Konferencja zmieniała z biegiem czasu nazwę, miejsce obrad i skład Komitetu Naukowego, jednak ciągle spotykają się przedstawiciele przemysłu oraz świata nauki i dyskutują nad problemami związanymi z rozwojem budowy maszyn w szczególności maszyn roboczych i mechaniki. Konferencja przyczynia się do rozwoju i konkurencyjności polskiego przemysłu.

Informacje o poprzednich Konferencjach:

I - 1987

Konferencja CPBP nr 02.05 - Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badań Maszyn Roboczych - w tym Budowlanych. Organizatorzy: Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Warszawskiej, Komitet Budowy Maszyn PAN. Miejsce obrad: Szklarska Poręba, 16-22 maja 1987.

II - 1988

II Konferencja CPBP nr 02.05 - Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badań Maszyn Roboczych - w tym Budowlanych. Organizator: Katedra Maszyn Roboczych Wojskowej Akademii Technicznej. Miejsce obrad: Ustroń -Jaszowiec, 21-27 maja 1988.

III - 1989

III Konferencja CPBP nr 02.05 - Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badań Maszyn Roboczych - w tym Budowlanych. Organizator: Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej. Miejsce obrad: Szczyrk, 24-28 maja 1989.

IV - 1990

IV Konferencja CPBP nr 02.05 - Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badań Maszyn Roboczych - w tym Budowlanych. Organizator: Politechnika Warszawska. Miejsce obrad: Kraków, Łódź, Poznań, Radom, Warszawa, Wrocław, listopad 1990

V - 1992

V Konferencja - Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badań Maszyn Roboczych Ciężkich. Organizatorzy: Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Miejsce obrad: Zakopane, 21-25 stycznia 1992.

VI - 1993

VI Konferencja - Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badań Maszyn Roboczych Ciężkich. Organizatorzy: Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Miejsce obrad: Zakopane, 18-21 stycznia 1993

VII - 1994

VII Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych - Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola S.A. Miejsce obrad: Zakopane, 17-20 stycznia 1994.

VIII - 1995

VIII Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych, "Detrans" Bytom. Miejsce obrad: Zakopane, 23-26 stycznia 1995.

IX - 1996

IX Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska AGH, Komitet Naukowy, Komitetu Budowy Maszyn PAN, Instytut Maszyn Roboczych Politechniki Krakowskiej, Huta Zygmunt SA, Centrozap-Spółka Handlowo - Przemysłowa z o.o. Miejsce obrad: Zakopane, 22-26 stycznia 1996

X - 1997

X Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej, Komitet Naukowy, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Komitet Budowy Maszyn PAN. Miejsce obrad: Zakopane, 20-24 stycznia 1997.

XI - 1998

XI Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Katedra Mechaniki Robotów i Maszyn Politechniki Śląskiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Konstrukcji i Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM", Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych S.A. Miejsce obrad: Zakopane, 19-23 stycznia 1998

XII - 1999

XII Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans", Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Stowarzyszenie Twórców i Producentów Maszyn Roboczych, Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich Oddział Łódź. Miejsce obrad: Zakopane, 18-21 stycznia 1999.

XIII - 2000

XIII Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Katedra Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Konstrukcji i Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych "Bosmal" w Bielsku-Białej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przędzalnictwa Wełny "Befamatex" w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział w Bielsku-Białej. Miejsce obrad: Zakopane, 24-27 stycznia 2000

XIV - 2001

XIV Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Komitet Naukowy, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej, Sekcja Podstaw Konstrukcji i Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Fabryka Maszyn i Urządzeń "Famak" S.A. w Kluczborku, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Opolu. Miejsce obrad: Zakopane, 22-25 stycznia 2001.

XV - 2002

XV Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, Komitet Budowy Maszyn PAN, Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń Hutniczych HpH S.A. w Katowicach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo - Handlowe "Eko-Energia" Sp. z o.o. w Krakowie. Miejsce obrad: Zakopane, 21-24 stycznia 2002.

XVI - 2003

XVI Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Zakład Maszyn Roboczych i Napędów Hydraulicznych Politechniki Łódzkiej, Sekcja Podstaw Konstrukcji i Sekcja Podstaw Eksploatacji Maszyn PAN, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans" w Bytomiu, Huta Stalowa Wola S.A., Bałtycka Baza Masowa w Gdyni, Bytomskie Zakłady Urządzeń Technicznych, Stowarzyszenie Twórców i Producentów Maszyn Roboczych. Miejsce obrad: Zakopane, 20-23 stycznia 2003.

XVII - 2004

XVII Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Wydział Mechaniczny i Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Podstaw Konstrukcji i Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" S.A., Elektrowni Turów S.A. Miejsce obrad: Zakopane, 19-22 stycznia 2004.

XVIII - 2005

XVIII Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Krakowskiej, "Sauer-Danfoss" Sp. z o.o., Wrocław, "Hydrosprzet" S.C. Trzcina, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Poliuretany Milanówek, Huta Stalowa Wola. Miejsce obrad: Zakopane, 17-20 stycznia 2005

XIX - 2006

XIX Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Katedra Podstaw Budowy Maszyn Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, FIAT-GM Powertrain Polska, Beltematex. Miejsce obrad: Zakopane, 23-26 stycznia 2006.

XX - 2007

XX Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Komitet Budowy Maszyn PAN, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Warszawa, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Kobyłka, "Bumar" Sp. z o.o. Warszawa, "Bosch Rexroth" Sp. z o.o. Centrala Warszawa. Miejsce obrad: Zakopane, 22-25 stycznia 2007.

XXI - 2008

XXI Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Politechnika Opolska - Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Centrum Trwałości i Niezawodności Materiałów i Konstrukcji (CESTI), Polska Akademia Nauk - Komitet Budowy Maszyn, Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK S.A. w Kluczborku, ENERGOSERWIS S.A. w Lublińcu, Eko-Regioni w Rudzie, PROTEA SP. Z O.O. w Gdańsku - Odział w Oleśnie, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddział w Opolu. Miejsce obrad: Zakopane, 21-24 stycznia 2008.

XXII - 2009

XXII Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Polska Akademia Nauk, Komitet Budowy Maszyn, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Komisja Świętokrzyska. Miejsce obrad: Zakopane, 19-22 stycznia 2009.

XXIII - 2010

XXIII Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Katedra Maszyn Roboczych Napędów i Sterowania Politechniki Łódzkiej, Komitet Budowy Maszyn PAN - Sekcja Podstaw Konstrukcji, Komitet Transportu PAN - Sekcja Technicznych Środków Transportu, Akademia Inżynierska w Polsce, OBRDiUT "Detrans" - Bytom. W trakcie XXIII Konferencji odbyła się szczególna sesja poświęcona 40-leciu Międzynarodowej Federacji Teorii Maszyn i Mechanizmów (IIFToMM - International Federation for the Promotion of Machine and Mechanism Science). W ramach tej sesji Prezydent Federacji prof. Marco Ciccarelli w obecności zaproszonych gości i uczestników Konferencji, dokonał odsłonięcia specjalnej tablicy pamiątkowej umieszczonej w Domu Wczasowym "Hyrny". Miejsce obrad: Zakopane, 25-28 stycznia 2010.

XXIV - 2011

XXIV Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gliwice. Miejsce obrad: Zakopane, 24-27 stycznia 2011.

XXV - 2012

XXV Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: INSTYTUT Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Miejsce obrad: Zakopane, 22-25 stycznia 2012.

XXVI - 2013

XXVI Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, UNESCO AGH Chair for Science, Technology and Engineering Education Krakow, Poland, Komitet Budowy Maszyn PAN. Miejsce obrad: Zakopane, 27-31 stycznia 2013.

XXVII - 2014

XXVII Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddz. Opole, oraz Komitet Budowy Maszyn PAN. Miejsce obrad: Zakopane, 26-30 stycznia 2014.

XXVIII - 2015

XXVIII Konferencja - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizator: Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Miejsce obrad: Zakopane, 26-29 stycznia 2015.

XXIX - 2016

XXIX Konferencja - Energooszczędne technologie w budowie maszyn roboczych. Organizatorzy: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Miejsce obrad: Zakopane, 25-27 stycznia 2016.

Przejdź do Archiwum

XXX - 2017

XXX Konferencja – Eco i elektromobilność maszyn roboczych i pojazdów Organizatorzy: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej. Miejsce obrad: Zakopane, 21-24 stycznia 2017.

Przejdź do Archiwum

XXXI - 2018

XXXI Konferencja – Maszyny robocze dla górnictwa, budownictwa i drogownictwa: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Miejsce obrad: Zakopane, 22-24 stycznia 2018.

Przejdź do Archiwum

XXXII - 2019

XXXI Konferencja – Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych: Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn działająca przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy wsparciu Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej o/Opole. Miejsce obrad: Polanica Resort & SPA w Polanicy-Zdrój, 27-31 stycznia 2019.

Przejdź do Archiwum