PRMR - 30 lat historii

Czy ma szansę powstać „maszyna – ideał” ?, to filozoficzne, być może retoryczne pytanie, ale z całą pewnością uczestnicy XXXI Konferencji PRMR-2018, dzięki wiedzy zdobytej podczas debat i dyskusji, będą mogli przybliżyć się do inspirujących, nowoczesnych rozwiązań, których wdrożenie przysporzy korzyści polskiej gospodarce.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego organizator XXXI Konferencji, zaplanowanej na 22-24 stycznia 2018 r. zaprosił do jej współorganizowania Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Efektem tej współpracy jest wybór tematu przewodniego tej edycji:

„Maszyny robocze dla górnictwa, budownictwa i drogownictwa”

Czytaj więcej

Udział w konferencji to doskonała okazja do poznania najnowszych trendów rozwojowych i naukowych w dziedzinie ściśle związanej z rozwojem gospodarczym. Obecność uznanych autorytetów ze świata nauki i biznesu sprzyja generowaniu wspólnych projektów wspierających innowacyjność, a także poprawiających efektywność nauki.

Konferencja stwarza możliwość zwłaszcza dla młodych naukowców poznania oczekiwań i wymagań przemysłu, natomiast dla praktyków zainteresowanych rozwojem technologii to wspaniała sposobność konfrontacji własnych potrzeb z efektami badań realizowanych przez uczelnie i jednostki badawcze .

Praktyka wskazuje, że wspólne działania nauki i przemysłu przynoszą wymierne korzyści, mobilizując do dalszego rozwoju oraz poszukiwań najnowocześniejszych rozwiązań.

Lokalizacja

Uczestników Konferencji gości:

Ośrodek Konferencyjno Wypoczynkowy "HYRNY" w Zakopanem

Dane teleadresowe Ośrodka:
"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane
www.hyrny.pl

Recepcja:
tel. /fax +48 18 2015575
recepcja@fwp.zakopane.pl

Opłata konferencyjna

Podstawowy koszt uczestnictwa - 1950 zł
(Opłata obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konf. i imprezy towarzyszące.)

Koszt dla doktoranta - 1650 zł
(Opłata obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konf. i imprezy towarzyszące.)

Koszt udziału skróconego - 650 zł
(Opłata obejmuje zakwaterowanie 1 nocleg, wyżywienie, materiały konf. - Imprezy towarzyszące dodatkowo płatne, publikacja artykułu  w Journal of KONES 700 zł)

Koszty osoby towarzyszącej* - 950 zł
(Opłata obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie,  imprezy towarzyszące.)

*Autor lub współautor nie może być traktowany jako osoba towarzysząca

Wpłaty prosimy dokonać na konto Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
53 2490 0005 0000 4530 9045 2695
dopiskiem „ PRMR-2018 + Imię + nazwisko” w terminie do          
31 grudnia 2017 r. ( po tym terminie koszty wzrastają o 120 zł)

Kalendarza konferencji

 • 15.12.2017r.

  zgłoszenie uczestnictwa, tytułu i streszczenie referatu

 • 30.12.2017 r.

  nadesłanie pełnego tekstu przyjętego referatu

 • 30.12.2017 r.

  wniesienie opłaty konferencyjnej

Komitet Naukowy Konferencji

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS - Przewodniczący Komitetu
 • Dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz - Z-ca Przewodniczącego Koordynator obszaru merytorycznego - Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski IMBiGS - Z-ca Przewodniczącego do spraw merytorycznych - IMBiGS
 • Mgr inż. Marek Gajewski - Z-ca Przewodniczącego odpowiedzialny za działania organizacyjne
 • Mgr Małgorzata Barańska – IMBiGS
 • Inż. Robert Dorociak – IMBiGS
 • Małgorzata Jaskulska – IMBiGS
 • Dr inż. Mariusz Kuczaj - Politechnika Śląska
 • Dr inż. Maciej Kwaśny - Politechnika Śląska
 • Mgr Magdalena Łukowska – IMBiGS
 • Mgr inż. Jarosław Stankiewicz – IMBiGS
 • Dr inż. Michał Stawowiak - Politechnika Śląska
 • Zbigniew Wilczak - IMBiGS

Rejestracja

Rejestracja jest możliwa wyłącznie drogą elektroniczną
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestniczenia w XXX Konferencji PRMR’2017.    Każdy uczestnik rejestruje się indywidualnie. Aby przesłać swoje zgłoszenie należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. W celu zgłoszenia referatu należy zaznaczyć odpowiednią zakładkę, wpisać tytuł, dane autora/autorów i streszczenie (ok. 200 słów). System automatycznie potwierdzi przesłanie zgłoszenia. W przypadku zakwalifikowania referatu autor zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony drogą elektroniczną.

KALENDARZ KONFERENCJI
22 stycznia 2017 r.  - zgłoszenie uczestnictwa - zgłoszenie możliwe jest także w dniu rozpoczęcia Konferencji ( warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty konferencyjnej ).
 

W sprawie ewentualnego zgłaszania referatów po 31 grudnia 2016 r.
prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Konferencji

Referaty

Wszystkie nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy Konferencji.
Streszczenia wszystkich zakwalifikowanych referatów włączonych do programu
odpowiednich sesji tematycznych opublikowane zostaną w materiałach konferencyjnych.        

Prosimy o terminowe nadsyłanie materiałów.

Po spełnieniu wymagań właściwych Redakcji przewiduje się w ramach pełnej opłaty
konferencyjnej, możliwość publikacji  zakwalifikowanych referatów w czasopismach:

Journal of KONES (14 pkt) - Informacje dla autorów
Requirements for authors

Przegląd Mechaniczny (8 pkt) - Informacje dla autorów

Przegląd Górniczy (7pkt) - Informacje dla autorów

Materiały do pobrania

Organizator
  Współorganizator
  Patron Honorowy
 • Patron Medialny
 •  
 •  
 •