PRMR - 30 lat historii

PRMR 2021

 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału 
w XXXIV Konferencji NaukowejProblemy Rozwoju Maszyn Roboczych” (XXXIV KN PRMR 2021),
która odbędzie się po raz pierwszy online w dniu 16.02.2021 r. 

Organizatorem konferencji jest:
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem:
Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN

prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYKA

oraz 

JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

prof. dr. hab. inż. Marka ADAMSKIEGO

.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:
Bogdan Ligaj
Janusz Sempruch

Sekretarz: 
Przemysław Strzelecki

Członkowie:
Sylwester Borowski
Ewa Kuliś
Sylwester Wawrzyniak
Mateusz Wirwicki
 

WIODĄCA TEMATYKA KONFERENCJI

*  Automatyzacja

*  Badania

*  Biomechanika

*  Diagnostyka

*  Eksploatacja

*  Logistyka

*  Mechatronika

*  Modelowanie

*  Projektowanie

 

WAŻNE DATY

Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie streszczenia 31.12.2020
Wniesienie opłaty konferencyjnej za wygłoszenie referatu 14.01.2021
Nadesłanie pełnego tekstu referatu 01.02.2021
XXXIV Konferencja PRMR 16.02.2021
Wniesienie opłaty za publikację artykułu 31.03.2021
Publikacja artykułów 31.05.2021

 

KONTAKT - PRMR 2021
tel. 52 340 86 72 (Przemysław Strzelecki)
tel. 693 897 581 (Przemysław Strzelecki)
email:  prmr2021@utp.edu.pl

aktualizacja danych: 16.12.2020