PRMR - 30 lat historii

PRMR 2020

 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału 
w XXXIII Konferencji Naukowej „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” (XXXIII KN PRMR 2020),
która odbędzie się w dniach 12-16.01.2020 r. w hotelu INTERFERIE Sport Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie.

Organizatorem konferencji jest Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej 
przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej O/Opole 
oraz Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN Prof. Janusza Kowala.

Przy współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu.

Patronami konferencji są również Park Naukowo-Technologiczny w Opolu oraz czasopisma Kruszywa i Przegląd Mechaniczny.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa tym razem w hotelu INTERFERIE Sport Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie, 
gdzie w sprzyjającym klimacie podejmiemy dyskusje nad szeroko rozumianą problematyką rozwoju maszyn roboczych, 
jednocześnie zacieśniając i nawiązując nowe więzy zawodowe i koleżeńskie.
Wierzymy, że XXXIII KN PRMR będzie doskonałą okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń, 
wielu formalnych i nieformalnych spotkań naukowców oraz przedstawicieli przemysłu, 
a wszystko to odbędzie się w przyjaznej atmosferze i malowniczym otoczeniu.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:
Marta Kurek

Sekretarz: 
Andrzej Kurek

Członkowie:
Łukasz Blacha
Marek Gajewski
Anna Kulesa
Grzegorz Robak
Marzena Walasik

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Główną tematyką obrad konferencji będą:

*  Logistyka

*  Modelowanie

*  Projektowanie

*  Badania

*  Biomechanika

*  Eksploatacja

*  Automatyzacja

*  Diagnostyka

*  Mechatronika

 

WAŻNE DATY

Zgłoszenie uczestnictwa i streszczenia 31.10.2019
Wniesienie opłaty konferencyjnej 30.11.2019
Nadesłanie pełnego tekstu referatu 31.12.2019
Początek konferencji 12.01.2020