PRMR - 30 lat historii

PRMR 2022

 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału 
w XXXV Konferencji NaukowejProblemy Rozwoju Maszyn Roboczych” (XXXV KN PRMR 2022),
która odbędzie się online w dniu 17.02.2022 r. 

Organizatorem konferencji jest:
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem:
Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN

prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYKA

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:
Bogdan Ligaj
Janusz Sempruch

Sekretarz: 
Przemysław Strzelecki

Członkowie:
Sylwester Borowski
Ewa Kuliś
Sylwester Wawrzyniak
Mateusz Wirwicki
 

WIODĄCA TEMATYKA KONFERENCJI

*  Automatyzacja

*  Badania

*  Biomechanika

*  Diagnostyka

*  Eksploatacja

*  Logistyka

*  Mechatronika

*  Modelowanie

*  Projektowanie

 

WAŻNE DATY

Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie streszczenia 09.01.2022
Wniesienie opłaty konferencyjnej za wygłoszenie referatu 14.01.2022
XXXV Konferencja PRMR 17.02.2022
Wniesienie opłaty za publikację artykułu 14.03.2022
Publikacja artykułów 31.05.2022

 

KONTAKT - PRMR 2022
tel. 52 340 86 72 (Przemysław Strzelecki)
tel. 693 897 581 (Przemysław Strzelecki)
email:  prmr2022@pbs.edu.pl

aktualizacja danych: 01.02.2022