PRMR - 30 lat historii

PRMR 2020

 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału 
w XXXIII Konferencji Naukowej „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” (XXXIII KN PRMR 2020),
która odbędzie się w dniach 12-16.01.2020 r. w hotelu INTERFERIE Sport Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie.

Organizatorem konferencji jest Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej 
przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej O/Opole 
oraz Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem:

JM Rektora Politechniki Opolskiej

Dra hab. inż. Marcina Lorenca

oraz 

Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN

Prof. Janusza Kowala

Przy współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu.

Patronami konferencji są również Park Naukowo-Technologiczny w Opolu oraz czasopisma Kruszywa i Przegląd Mechaniczny.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa tym razem w hotelu INTERFERIE Sport Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie, 
gdzie w sprzyjającym klimacie podejmiemy dyskusje nad szeroko rozumianą problematyką rozwoju maszyn roboczych, 
jednocześnie zacieśniając i nawiązując nowe więzy zawodowe i koleżeńskie.
Wierzymy, że XXXIII KN PRMR będzie doskonałą okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń, 
wielu formalnych i nieformalnych spotkań naukowców oraz przedstawicieli przemysłu, 
a wszystko to odbędzie się w przyjaznej atmosferze i malowniczym otoczeniu.

 

Sesja specjalna

Nasze spotkanie będzie tym razem miało specjalne znaczenie.
Z żalem dowiedzieliśmy się, że w maju 2019 zmarł prof. Eugeniusz Rusiński, nasz serdeczny przyjaciel, wybitny naukowiec, organizator wielu konferencji naukowych również naszego cyklu.
Dlatego organizatorzy XXXIII Konferencji PRMR zadecydowali, aby poświecić specjalną sesję pamięci prof. Eugeniusza Rusińskiego zorganizowaną wspólnie z ośrodkiem wrocławskim.

Wszystkie wykłady plenarne zaprezentowane na Konferencji:

 

 

Wykłady plenarne PRMR 2020

 

Mamala J.: Automotive wyzwaniem R&D, wyzwaniem nowych technologii

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich

Szpytko J.: Ewolucja rozwoju wybranych maszyn roboczych z perspektywy operatora i cyfryzacji otoczenia

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. St. Staszica w Krakowie

Tomczyk J.: Eksploatacja dźwignic – katastrofy i wypadki

Politechnika Łódzka

Walasik M.: Modele wdrażania zaawansowanych technologii przemysłu 4.0 do MSP

Instytut Technologii Eksploatacji

Smolnicki T.: Wspomnienie o Profesorze Rusińskim

Politechnika Wrocławska

Łopatka M.J.: Kierunki rozwoju wojskowych robotów wsparcia

Wojskowa Akademia Techniczna

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:
Marta Kurek

Sekretarz: 
Andrzej Kurek

Członkowie:
Łukasz Blacha
Marek Gajewski
Karolina Głowacka
Anna Kulesa
Grzegorz Robak
Marzena Walasik

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Główną tematyką obrad konferencji będą:

*  Logistyka

*  Modelowanie

*  Projektowanie

*  Badania

*  Biomechanika

*  Eksploatacja

*  Automatyzacja

*  Diagnostyka

*  Mechatronika

 

WAŻNE DATY

Zgłoszenie uczestnictwa i streszczenia 31.10.2019
Wniesienie opłaty konferencyjnej 30.11.2019
Nadesłanie pełnego tekstu referatu 31.12.2019
Początek konferencji 12.01.2020