PRMR - 30 lat historii

Ważne daty 2020

WAŻNE DATY

Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie streszczenia 09.01.2022

Wniesienie opłaty konferencyjnej za wygłoszenie referatu 14.01.2022

XXXIV Konferencja PRMR 16-17.02.2022

Wniesienie opłaty za publikację artykułu 14.03.2022

Publikacja artykułów 31.05.2022

 

 

aktualizacja danych: 24.11.2021